Villkor

Introduktion
Vi vill ge er en smidig Safari-upplevelse och vi gör vårt absoluta bästa för att lösa eventuella problem som kan uppstå under din resa.

 

Företaget
Sindio Tours & Events Limited är ett aktiebolag registrerat Kenya.

 

Transport

Transportmedel varierar med varje resplan men vanligtvis är det en landcruiser eller minibuss med stora fönster och popup-tak som ni kommer att färdas i. Vi har engelsktalande förare/guider och vi kan också tillhandahålla förare/guider som talar andra språk som t.ex. franska eller tyska.

 

Betalning & avbokningsregler
En deposition på 25% av den totala kostnaden för turen krävs för att en bokning ska bekräftas. För gorillatillstånd i Uganda krävs full förskottsbetalning av tillståndsavgiften för att genomföra bokningen. Återstoden betalas i sin helhet 45 dagar innan turen börjar.

 

Avbokningsregler

 • 60+ dagars varsel kommer att ge 75% återbetalning.
 • 30-60 dagars varsel kommer att ge 50% återbetalning.
 • <30 dagars varsel ger ingen återbetalning.
 • Att helt utebli ger ingen återbetalning.
 • Policyn ovan gäller inte för flyg.
 • Avbokning måste meddelas skriftligen och träder i kraft samma dag som den tas emot av Sindio Tours & Events.
 • Kunden står för alla bankavgifter som uppstår till följd av betalning eller valutaskillnad oavsett vilken betalningsmetod som valts.
 • Sindio Tours & Events förbehåller sig rätten att avboka bokningar om insättningen eller betalningsbalansen inte tas emot i tid.

 

Ändringar av bekräftade arrangemang
Sindio Tours & Events erbjuder sina kunder skräddarsydda paket med land- och/eller flygtjänster med hjälp av olika leverantörer. Priset på dina researrangemang är föremål för ändringar och tillägg utanför vår kontroll som kan inträffa i samband med statliga åtgärder, valutakursfluktuationer, eller ökningar av leverantörernas priser.

Ändring av tour
Vi strävar efter att tillhandahålla alla turer som bekräftats. Sindio Tours & Events och/lokala operatörer förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i resplanen när det anses tillrådligt för passagerarnas komfort och säkerhet vilket inkluderar men inte begränsat till: byte av hotell, ändring av resplanen, och omvänd ordning på de platser som ska besökas.

Sindio Tours & Events, deras tours och/eller leverantörer av tjänster, lokala operatörer och andra samarbetsorgan förbehåller sig rätten att neka personer från en tur utan återbetalning som agerar på ett sätt som är osäkert för dem själva, hänsynslöst eller osäkert för medresenärer och/eller som inte följer instruktioner från deras guide(r).

 

Tillägg
I vissa fall känner leverantörer behov av att göra tillägg på grund av växelkursfluktuationer, höjningar av bränslepriserna, extra statliga parkavgifter eller ändringar i momsreglerna. Företaget förbehåller sig rätten att vidarebefordra eventuella höjningar till kunden som våra leverantörer ålägger oss.

 

Ansvar
Sindio Tours & Events fungerar endast som en samordnare med avseende på tjänster som tillhandahålls av underliggande operatörer, inklusive hotell, lodger, restauranger, vägtransportleverantörer, professionella guider, flygchartertjänster, båtliv, forsränning, kajakpaddling, bush walking, vandring och klätteraktiviteter. Alla bokningar med Sindio Tours & Events omfattas därför av de ansvarsbegränsningar som ålagts av de underliggande operatörerna som är involverade i resan.

Betalning av en deposition kommer att indikera att kunden accepterar dessa bokningsvillkor.

 

Sjukdom eller funktionsnedsättning

Om du lider av någon sjukdom eller funktionsnedsättning, eller genomgår någon medicinsk behandling, måste du deklarera detta öppet och ärligt till Sindio Tours & Events vid bokningstillfället.
På liknande sätt, om du påverkas av något tillstånd som kan påverka dig eller andra under din resa på något sätt, måste du utförligt informera Sindio Tours & Events vid tidpunkten för din bokning.
Det är ditt ansvar att ordna medicinsk/reseförsäkring och tillhandahållande av medicin eller behandling under resan.

Att underlåta att deklarera några tillstånd, sjukdomar, funktionshinder eller liknande kommer att utgöra ett brott mot dessa villkor och kan leda till att du utesluts från din bokade resa eller utflykt utan återbetalning av någon betalning.

 

Nekad ombordstigning
Om din resa börjar i EU måste du följa vad som gäller enligt EU-lagen för nekad ombordstigning. Ditt flygbolag är skyldigt att samarbeta med dig. Du är dock fortfarande ansvarig för kostnaderna för din bokade safari/dykning/hotell/turer/tjänster etc. Företaget kommer att göra allt för att hjälpa till att omarrangera din resa, men du kommer INTE att ha rätt till någon återbetalning på grund av att du uteblir från någon del, delar eller tjänster på din resa.

 

Företagets mandat

Varje rimligt beslut som tas av reseledaren, som agerar som representant för Sindio Tours & Events, ska anses vara slutgiltigt i alla frågor. Sindio Tours & Events ska inte hållas ansvariga eller ansvariga för någon kund som begår en olaglig eller olaglig handling i något besökt land, eller konsekvenserna av en sådan olaglig handling. Kunden kan uteslutas från touren utan återbetalning, efter eget beslut av Sindio Tours & Events eller deras representant. Om Sindio Tours & Events anser att en kund är olämplig för en tur (på grund av psykisk eller fysisk sjukdom eller underförstådd fara för någon annan kund eller företagsrepresentant) kan den besluta att vägra att ta kunden vidare. Om en kund orsakar allvarliga besvär eller irritation för andra kunder kan Sindio Tours & Events vägra att föra kunden vidare, utan någon som helst återbetalning. Detta kommer endast att ske efter övervägande av reseledaren eller företagets representant.

 

Safari och Tour Code

 • Respektera vilda djurs integritet eftersom parken/reservatet/skyddsområdet är deras livsmiljö.
 • Akta dig för djuren eftersom de kan vara oförutsägbara.
 • Träng inte djuren och gör inte plötsliga ljud eller rörelser.
 • Mata inte djuren. Det stör deras kost och leder till mänskligt beroende.
 • Håll ljudnivån till ett minimum. Buller stör djurlivet och kan även störa dina medresenärer.
 • Stanna alltid i ditt fordon, utom vid utsedda picknick- eller promenadområden.
 • Respektera landets kulturarv. Ta inte bilder av lokalbefolkningen eller deras livsmiljö utan att fråga om deras tillåtelse. Respektera de kulturella traditionerna.

 

Kundens ansvar

Kunden bekräftar och är införstådd med att han/hon förstår risken med äventyrsresor i afrikanska destinationer och tillhörande aktiviteter. Kunden accepterar turen och åtar sig att göra turen, resan eller aktiviteten på egen risk. Kunden samtycker till och medger att Sindio Tours Events, dess representanter och anställda, inte ska vara ansvariga för förlust eller skada på ägodelar, eller skada eller sjukdom hos kunden eller förlust av liv eller följdskador som kan uppstå av någon orsak. Kunden samtycker till att hålla Sindio Tours and Events skadeslös från sådana skyldigheter.

 

Återbetalningar och krav

 • Återbetalning görs inte för missade tjänster, förutom för verifierbara förmildrande omständigheter.
 • För att verifierbara påståenden ska kunna beaktas måste de ha mottagits skriftligen inom 30 dagar efter programmets avslutande och åtföljas av styrkande dokumentation och/eller ett uttalande från det operativa företaget som verifierar påståendet. Alla justeringar som övervägs kommer att baseras på det faktiska priset för de inblandade tjänsterna och inte på dagpengbasis. Justeringar kommer inte att göras för oanvända sightseeingresor eller måltider.
 • Sindio Tours & Events accepterar inget ansvar för eventuella anspråk som inte tas emot inom 30 dagar efter att ditt reseprogram avslutats. Alla anspråk på missade dagar under resan ska göras skriftligen inom 30 dagar efter programmets upphörande.
 • Anspråken och återbetalningarna görs enligt samma bedömningar och regler som tjänsteleverantörerna/leverantörerna

 

Anti-korruption
Sindio Tours & Events tolererar inte någon typ av korruption eller mutor, varken offentlig eller privat, varken aktiv eller passiv. Vi förespråkar bestämt transparens i all vår affär med alla kunder, leverantörer och myndigheter och respekterar relevanta lokala och internationella antikorruptionsstandarder, regler och föreskrifter.

Kundernas integritet
Vi säkerställer att kundernas integritet inte äventyras. Vår personal är utbildad för att göra affärer med rättvisa och integritet; vår reklam är sanningsenlig och beskriver på ett rättvist sätt kvaliteterna hos resetjänsten och boendet som erbjuds, utan vilseledande påståenden eller slutsatser, varje transaktion med en kund är konfidentiell.

 

Andra överväganden

 • Publicitet och bildanvändningsrätt – alla bilder tagna av företaget under en rundtur är företagets egendom och får användas i marknadsföringssyfte utan kundens tillstånd.
 • Korrektheten av information som listas på webbplatsen – webbplatsens material eller innehåll kan ändras när som helst efter företagets tycke.

 

Godkännande av villkoren:
Att göra en bokning hos Sindio Tours & Events Ltd för tjänster innebär att du accepterar dessa bokningsvillkor.